Onay Paratoner

Faraday Kafesi

Faraday kafesi, elektriksel iletken metal ile kaplanmış veya iletkenler ile ağ biçiminde örülmüş içteki hacmi dışardaki elektrik alanlardan koruyan bir muhafazadır. 1836 yılında İngiliz Fizikçi Michael Faraday’ın buluşu olduğu için “Faraday kafesi” diye adlandırılmıştır.

Uygulama Korunacak olan yapının standartlara uygun iletkenler ile kafes şeklinde koruma yapılacak şekilde olmalıdır. Kafes yapı üstünde dikey ve yatak olacak şekilde uygun hesaplamalar ile aralarındaki mesafeler ayarlanmalıdır. Topraklama inişleri ise hesaplama sonucunda kaç tane iniş yapılacağı, yapının neresinden inişlerin geçmesi gerektiği gibi sorularımıza cevap verecektir.

Topraklama inişleri yapıldıktan sonra ring hattı çekilip eş potansiyel barlar ile bütün faraday kafesi topraklama direnç değerini aynı duruma getirilecektir. Bu sayede yıldırımın deşarjı durumunda kafesimiz yapıyı koruyacak yıldırımı toprağa iletecektir.

Dünyada hala en güvenilir yıldırımdan korunma sistemi kafes yöntemidir.

Yıldırımdan Korunma DüzeyleriKoruma Seviyelerine Göre Faraday Kafesi Uygulama KriterleriFaraday Kafesinin Özellikleri


İletken teller ile ağ biçiminde kaplanmış ve topraklanmış her kafesle bu koruma gerçekleştirilebilir. Ağ gözü sıklığı ve topraklama kalitesi korumayı arttırır. Dışarıdaki elektrik alan içeri etki edemez, mesela yıldırımlar gibi statik elektrik boşalmaları iletkenlerden geçer ve içeri sıçramaz. Daha dar ağ gözleri ile daha yüksek frekans elektromanyetik dalgalara karşı geçirmezlik sağlanabilir. Geniş ağ gözleri daha uzun dalga boylu (diğer bir deyişle daha düşük frekanslı) radyo dalgalarına karşı geçirmezlik sağlar. Kafesin işlerliği için iletkenlerin iyi topraklanmış olması gerekir.