Onay Paratoner

Yakalama Ucu

Benjamin Franklin’in deneyi münasebeti ile yakalama uçlu paratoner sistemleri Franklin çubuğu adını almıştır. Kuleler deniz fenerleri, minareler, yüksek bacalar gibi uzun ancak ensiz binalarda günümüzde de kullanılırlar. Prensip olarak koruyacağı yapının en üst noktasına monte edilerek en üst noktadan bina boyunca toprağa kadar bir iletkenle bağlanarak zemin noktasında da topraklama tesisatının yapımı ile Franklin çubuğu ya da diğer adı ile “Pasif paratoner” sistemi tamamlanmış olur.

Franklin çubuğu tesisatında bilinmesi gereken en önemli nokta, yüksekliğe bağlı olarak koruma alanı sağlamasıdır.Franklin çubuğu konik bir yapı ile koruma alanı oluşturur. Bu koniye de “Franklin konisi” ismi verilir.