Onay Paratoner

Yıldırım Oluşum Etkileri

Gökyüzünde yılda 3 milyar şimşek veya yıldırım oluşmaktadır. Bir diğer deyişle yılın herhangi bir zamanında dünyanın üstünde 2000 yıldırım bulutu vardır ve dünyamıza her saniyede 100 yıldırım düşmektedir. Güçlü bir fırtına, Hiroşima’ya atılan atom bombasından 100 kat daha fazla enerji açığa çıkarmaktadır. Güneş ışıkları ile yeryüzünde ısınan havanın yükselmesi yıldırımı ilk tetikleyen unsurdur. Bu sebep ile buharlaşan su yukarı taşınmaktadır. Yükselen hava yaklaşık 2-3 kilometreye ulaşınca havanın soğuk katmanları ile temas etmektedir. Bu sebep ile oluşan bulutlar hava akımları ile 20.000 metreye kadar ulaşmaktadır. Elektrik enerjisi bulutların üst katmanlarında pozitif(+), alt katmanlarında ise negatif(-) yüklü olarak birikiyor. Bulutun içindeki yük havayı iyonize edecek güce ulaştığında şimşek oluşuyor. Yağmur bulutlarının alt yüzeylerindeki büyük negatif yük içindeki elektronları iterek orayı da pozitif yüklü hale getiriyor ve bu yük saniyede 1000 kilometre hızla toprağa iniyor. Yıldırımın bu aşamadaki ısısı 30.000 derecedir.

YIDIRIMIN ÖZELLİKLERİ

Yıdırım adım adım oluşur.Adımın durumuna göre 10-100 metre Yol kat eder. Adımlar arası bekleme süresi 30-90 mikrosaniyedir. Yıldırımın ortalama hızı 50.000 km/sn’dir.Bir yıldırım olayında boşalan elektrik yükü miktarı 10-20 A.s (1 A.s =1 coulon)’dur. Yıldırımdan korunma standartları, yıldırımın 10 mikrosaniye’de pik değerinin %90’ına ulaştığını, sönümlenme süresinin ise 350 mikrosaniye olduğunu kabul eder.