Onay Paratoner

Ölçüm ve Raporlandırma

Ülkemiz standart ve şartnamelerinde Yıldırımdan korunma sistemlerinin yılda en az bir defa ehil kişilerce kontrol ve ölçümünün yapılarak arşiv kayıtlarında bulunması istenmektedir.

Onay Paratoner San.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından verilen bu hizmetlerde yıldırımdan korunma sisteminin yeterliliği, topraklama sisteminin çalışırlığı, aktif paratoner ünitesinin işlevini yerine getirip getirmediği kontrol edilerek raporlanmaktadır.